N-termen morgen bekend

Morgen, 12 juni 2019, is een spannende dag voor ruim 200.000 leerlingen die eindexamen hebben gedaan. Zijn ze geslaagd of hebben ze toch nog een herexamen?

Ook voor het College voor Toetsen en Examens is de centraal examenperiode een spannende tijd. Konden de leerlingen in alle rust hun examens maken en hoe werden de centrale examens ontvangen? Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens, blikt terug op deze examenperiode.

Een geslaagde leerling hangt de vlag uit.

Examens zijn van docenten: van begin tot eind

“We mogen trots zijn op de kwaliteit van de examens dit jaar. Een prestatie die we met meer dan duizend docenten hebben geleverd. Docenten bedenken de opgaven, andere docenten zijn betrokken bij de vaststelling.

Dankzij het Project Ieders Examen zijn nog weer andere docenten betrokken bij de correctievoorschriften. En ten slotte ontvangen wij ook na de afname feedback van docenten (al dan niet via de vakverenigingen) en zorgen zij voor de kritische noot tijdens de evaluatie. Vertrouwen en draagvlak zijn zeer belangrijke pijlers waarop de werking van ons examenstelsel is gebaseerd. De inbreng van docenten in het examensysteem - van het begin tot het einde - is onmisbaar.”

Lees het persbericht.