De N-term maken we samen

Op 12 juni worden de N-termen bekend gemaakt. Daarmee kunnen scholen de uitslag van de eindexamens bepalen.

Logo van de campagne 'de N-term maken we samen', bestaande uit een N die opgebouwd is uit driehoeken van verschillende kleuren.

Aan de N-term (of normering) leveren veel mensen een bijdrage: docenten, leerlingen en experts van Cito en het College voor Toetsen en Examens.

​In de nieuwe campagne over de N-term De N-term maken we samen maken we duidelijk hoe de N-term precies werkt en wie daaraan bijdragen.