Toetsadviezen Centrale Eindtoets zijn correct en veranderen niet

Vandaag communiceren de eindtoetsaanbieders van de eindtoetsen Route 8, IEP, DIA en AMN dat een deel van de leerlingen die recent hun eindtoets hebben gemaakt helaas een verkeerd toetsadvies heeft gekregen. De toetsaanbieders stellen alles in het werk om de ontstane situatie zo snel mogelijk te corrigeren. Deze fout ontstond buiten de toetsaanbieders om door een verkeerde omzetting van toetsresultaten naar toetsadviezen.

Deze situatie is niet van toepassing op de toetsadviezen van de 86.000 leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt. Alle leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, hebben een correct toetsadvies gekregen. 

Scholen die voor de Centrale Eindtoets hebben gekozen zijn geinformeerd over deze situatie. Scholen is gevraagd om zo snel mogelijk hun leerkracht(en) en de ouders/verzorgers en leerlingen van hun groep(en) 8 te informeren. Er is met het bericht aan de scholen ook een brief meegestuurd voor de ouders.

Meer informatie

Scholen met vragen over de toetsadviezen van de Centrale Eindtoets kunnen contact opnemen met de helpdesk Centrale Eindtoets: info@centraleeindtoetspo.nl of 050 599 77 99.

Ouders met vragen wordt aangeraden eerst contact op te nemen met hun school en/of de leerkracht van groep 8. Als ouders daarna nog vragen hebben, kunnen ze contact opnemen met het algemene informatiepunt van het ministerie van OCW: 050 59 99 820.

Journalisten met vragen over de Centrale Eindtoets kunnen contact opnemen met de woordvoerder van het College voor Toetsen en Examens, via woordvoering@cvte.nl of 06 20 45 47 45.