Door drukfouten waren examens donderdag deels incompleet

Op donderdag 9 mei heeft een tiental scholen gemeld dat er bij de examenafnames van die middag enkele examenboekjes zijn aangetroffen waarbij bladzijden ontbraken. Donderdagmiddag 9 mei is er daarom een bericht uitgegaan naar scholen hoe zij de examens op mogelijke misdrukken kunnen controleren. Op vrijdag 10 mei is er opnieuw een bericht uitgegaan naar scholen hoe om te gaan met de examens van begin volgende week.

De misdrukken lijken op dit moment beperkt te zijn gebleven tot tien à twintig scholen. We hebben tot nu toe geen signalen gekregen dat dit probleem zich ook op andere scholen heeft voorgedaan. Scholen hebben het probleem opgelost door reserve-exemplaren van de examens aan de desbetreffende leerlingen uit te reiken. Alle maatregelen zijn er dan ook vooral op gericht om leerlingen in alle rust hun examen te kunnen laten maken.

Samen met de drukker is DUO bezig om uit te zoeken waardoor de fouten zijn ontstaan. Alles wijst erop dat het om een incident gaat.

We zijn ons er bij het CvTE, DUO en Cito zeer van bewust dat een extra controle van de examens extra werk betekent voor scholen. Dat betreuren we zeer.

Update maandag 13 mei

Op maandag 13 mei is alle scholen gevraagd om vanaf dinsdag 14 mei aan het begin van de examenzitting samen met leerlingen de examenboekjes te controleren. Onderzoek door de drukker heeft uitgewezen dat het om incidentele problemen gaat. Het CvTE vertrouwt er dan ook op dat deze maatregel afdoende is. Dit betekent dat de eerdere maatregel om van tevoren een controle uit te voeren met ingang van dinsdag 14 mei niet meer geldt. In totaal zijn er op 13 scholen bij enkele examens examendocumenten aangetroffen met ontbrekende pagina's.

Vragen?

Scholen met vragen kunnen zich melden bij het Examenloket of bij DUO. Media met vragen kunnen hun vragen stellen aan de woordvoerder van het CvTE (06 20 45 47 45).