Het CvTE publiceert het jaarverslag 2018

In het jaarverslag 2018 van het College voor Toetsen en Examens worden de activiteiten en resultaten van het CvTE belicht.

Foto jaarverslag 2018

Het jaar 2018 was een jaar waarin wij dankzij de betrokkenheid en inzet van velen sterk werk hebben kunnen maken van kwalitatief hoogwaardige centrale toetsen en examens. Een jaar ook waarin soms scherpe keuzes nodig waren om de beoogde kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Mede namens het College danken we alle betrokkenen hartelijk voor hun bijdrage aan de resultaten in het jaarverslag.

Het jaarverslag 2018 van het College voor Toetsen en Examens bestaat uit drie delen. In het eerste deel, Algemeen jaarverslag, belichten we de activiteiten en de resultaten. In hoofdstuk 1 staat het CvTE als geheel en de verantwoording door het College centraal. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de reguliere (wettelijke) taken en de geboekte resultaten. In het tweede deel onderbouwen we de reguliere (wettelijke) taken met cijfers. De financiële en personele rapportage over 2018 vormt het derde deel.