De digitale adaptieve Centrale Eindtoets 2019 gaat niet door

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Dat komt doordat het systeem onvoldoende stabiel is om een goede afname van de toets te garanderen. Scholen kunnen in 2019 wel gewoon de papieren Centrale Eindtoets afnemen bij hun leerlingen. Het CvTE informeert scholen hier vandaag over.

Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens: ‘Voor alles willen we een goede, stabiele afname kunnen garanderen. Het feit dat scholen zich per 1 december gaan inschrijven voor een eindtoets heeft een belangrijke rol gespeeld in onze adviesafweging. Door nu aan te geven dat we de digitale adaptieve Centrale Eindtoets voor 2019 niet kunnen aanbieden, hebben scholen de gelegenheid die eindtoets te kiezen die past bij wat zij hun leerlingen willen aanbieden.’

De papieren versie van de Centrale Eindtoets blijft voor iedereen beschikbaar, waarbij rekening wordt gehouden met leerlingen op alle instroomniveaus binnen het vo. Inmiddels is aan scholen een nieuw bericht gestuurd.

Facet

In het afgelopen jaar is het digitale afnameplatform Facet, waarop de digitale adaptieve Centrale Eindtoets aan scholen wordt aangeboden, intensief doorontwikkeld. Recentelijk is gebleken dat een voldoende stabiele digitale afname van de Centrale Eindtoets in 2019 niet gegarandeerd kan worden.

Vragen?

Bent u journalist en heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u daarvoor terecht bij de woordvoerder van het CvTE, Mirjam Kapelle, woordvoering@cvte.nl of 06 20 45 47 45.

Bent u werkzaam op een school of voor een ICT-leverancier en heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u daarvoor terecht bij de helpdesk van de Centrale Eindtoets (werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

E-mail: info@centraleeindtoetspo.nl 

Telefoon: 050 - 599 77 99