Schrijfexamens Nt2 Programma I uitgesteld

Na signalen uit het veld heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) besloten om de schrijfexamens van Programma I van de Staatsexamens Nt2 uit te stellen met ingang van maandag 22 oktober 2018. Kandidaten die zich al voor deze examens hadden ingeschreven, worden te zijner tijd uitgenodigd om in januari 2019 alsnog het examen af te leggen.

Het CvTE heeft namelijk geconstateerd dat er beschrijvingen van taken van de schrijfexamens van programma I van de Staatsexamens Nt2 circuleren op sociale media. Dit betekent dat kandidaten voordat ze het examen maken, op de hoogte kunnen zijn van de inhoud van het schrijfexamen. Dan zouden sommige kandidaten voordeel hebben. Dat is niet de bedoeling. Kandidaten moeten erop kunnen vertrouwen dat de waarde van hun diploma niet kan worden betwist en dat alle diploma’s zijn gebaseerd op een gelijkwaardige prestatie.

Het CvTE vindt deze kwestie erg vervelend voor de betreffende kandidaten en zal ervoor zorgdragen dat kandidaten alsnog het schrijfexamen kunnen afleggen. Kandidaten zijn geïnformeerd over deze situatie. In de komende weken ontvangen deze kandidaten van DUO een brief waarin ze worden uitgenodigd om in januari 2019 het examen af te leggen.

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van het CvTE, Mirjam Kapelle, via 030 28 40 700 of woordvoering@cvte.nl. Kandidaten die komende weken het onderdeel schrijven van de Staatsexamens Nt2 zouden doen, en die naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, kunnen terecht bij medewerkers van DUO, via nt2@duo.nl.

Kijk voor meer informatie over de Staatsexamens Nt2 op de website www.staatsexamensnt2.nl.

>> Lees ook de Kamerbrief Uitstel examens Nederlands als tweede taal