Het College voor Toetsen en Examens heeft een nieuwe directeur

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat per 1 september dr. Marc Spierings start als directeur van het bureau van het College voor Toetsen en Examens.

Marc is sinds 2007 werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs, waarvan de laatste acht jaar als afdelingshoofd PO/VO van de directie Rekenschap en Juridische Zaken. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het financieel toezicht op het funderend onderwijs. Daarvoor werkte hij onder meer als inspecteur, waarbij hij het toezicht hield op de kwaliteit van examinering. Spierings is dan ook bekend met het werkterrein en heeft een uitgebreide kennis van het veld.

Collegevoorzitter Pieter Hendrikse ziet uit naar een goede samenwerking en verwacht met Marc Spierings een verbinder in huis te hebben die het voortdurende gesprek tussen overheid en werkveld levend weet te houden.

Marc Spierings
Marc Spierings