Directeur CvTE wordt (dagelijks) bestuurder scholen in Friesland

DOKKUM - Per 1 september wordt Geert van Lonkhuyzen (dagelijks) bestuurder van Dockinga College, Inspecteur Boelensschool en de J.J. Boumanschool. Geert is gekozen uit unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie van de drie scholen.

Geert volgt daarmee Kees Blokland op. Kees was sinds 1 januari 2018 directeur-bestuurder in Dokkum. Kees kijkt terug op een mooie periode in Dokkum en heeft alle vertrouwen in Geert.

Geert is zijn loopbaan in het onderwijs gestart als docent aardrijkskunde en geschiedenis in Heerenveen en Lemmer. Hij is daarna rector geweest van het Bornego College Joure en Wolvega en was de afgelopen 8 jaar directeur van het College voor Toetsen en Examens in Utrecht, de organisatie die vanuit de overheid verantwoordelijk is voor o.a. de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Geert van Lonkhuyzen:

“Ik zie er naar uit om voort te bouwen op de kwaliteiten van deze drie scholen. In een periode van krimp vraagt dat om vertrouwen van docenten, leerlingen en ouders”.