Rekenopgaven-etalage aangevuld met nieuwe opgaven 2017-2018

Jaarlijks maakt het CvTE een groot deel van de 2F- en 3F-rekenopgaven van het desbetreffende afnamejaar openbaar. Dit jaar zijn er 1212 opgaven toegevoegd aan de rekenopgaven-etalage. In totaal zijn er nu 5373 opgaven openbaar gemaakt.

Oefenen in Facet

De opgaven in de rekenopgaven-etalage zijn bedoeld om te bekijken en te downloaden; het is geen omgeving waarin een toets kan worden afgenomen of gemaakt. Voor het oefenen met het maken van een rekentoets zijn er de voorbeeldtoetsen en oefentoetsen van de oefenomgeving van Facet.