Het CvTE zoekt nieuwe collegeleden

Het CvTE zoekt een nieuw collegelid en twee plaatsvervangende collegeleden.

In 2018 zoekt het CvTE voor zijn College:

  • een lid uit de sector aoc/groen onderwijs
  • een plaatsvervangend lid uit de sector aoc/groen onderwijs
  • een plaatsvervangend lid uit de sector hoger beroepsonderwijs

Alle vacatures ontstaan door natuurlijk verloop of reguliere beëindiging van de zittingstermijn.

De termijn voor deze vacatures is gesloten.