Bezoek vaste Kamercommissie over normering

Recent heeft een delegatie van het CvTE een gesprek gevoerd met de vaste Kamercommissie voor onderwijs. Sectormanager Jan Kastelein heeft daarbij gebruik gemaakt van deze presentatie om duidelijk te maken hoe leerlingen door de jaren heen dankzij het gebruik van de N-termen een faire beoordeling krijgen voor de door hen geleverde prestatie.

Hij legde uit hoe de moeilijkheidsgraad van een examen en de specifieke vaardigheid van de kandidaat beide een rol spelen bij de vaststelling van een N-term door het CvTE.

De presentatie 'De normering' is te vinden op Examenblad, bij het kopje 'Meer informatie'.