Directeur CvTE heeft nieuwe baan

Onze directeur, Geert van Lonkhuyzen heeft een nieuwe functie aanvaard. Per 1 september treedt hij aan als strategisch adviseur bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In deze functie zal hij onder andere werken aan opdrachten binnen het onderwijsveld die bijdragen aan continuïteit en verbetering van de kwaliteit van scholen en instellingen.

Geert van Lonkhuyzen is vanaf de start van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), ruim acht jaar geleden, als directeur bij deze organisatie werkzaam geweest. Hij heeft het CvTE begeleid naar een volwassen zelfstandig bestuursorgaan waar in de loop der jaren nieuwe toetsen en examens aan het takenpakket werden toegevoegd. Een gemeenschappelijke visie op centraal toetsen en examineren ten dienste van leerlingen en examenkandidaten, de vanzelfsprekende waarde van diploma’s en certificaten en bovenal het daardoor bieden van kansen aan jonge mensen waren daarbij zijn drijfveren. Namens de leden van het College en de medewerkers van het bureau van het CvTE feliciteer ik Geert van harte met deze eervolle benoeming en wens ik hem veel succes bij deze nieuwe en mooie stap in zijn loopbaan.

Pieter Hendrikse,

Voorzitter College voor Toetsen en Examens