Minister op examinatorendag Staatsexamens vo

Op zaterdag 21 april bracht Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, een bezoek aan de jaarlijkse examinatorendag van de Staatsexamens vo. Aanleiding voor het bezoek was de wens van de nieuwe minister om alle facetten van de komende examenperiode in het voortgezet onderwijs mee te maken. De Staatsexamens vo bieden leerlingen die niet via de reguliere weg examen kunnen doen de kans om via de Staatsexamens hun diploma te halen.

De jaarlijkse examinatorendagen zijn bedoeld om de 1.500 examinatoren voor te bereiden op de examenperiode van de Staatsexamens vo in mei-augustus en dan met name op de praktijk van de mondelinge examens – onderdeel van de college-examens die kandidaten afleggen naast de gewone centrale examens.

De minister bezocht deze examinatorendag om in gesprek te gaan met examinatoren en met vso-leerlingen die onlangs Staatsexamen deden en om te zien hoe examinatoren worden voorbereid op de praktijk van het mondelinge examen.

Minister Arie Slob in gesprek met oud-staatsexamenkandidaten uit het vso over hun ervaringen.
©CvTE

Minister Arie Slob in gesprek met oud-staatsexamenkandidaten uit het vso over hun ervaringen. 

Landelijke vakgroepen

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn de examinatoren op deze landelijke dagen ook in de vakgroepen bijeen geweest. In de vakgroepen worden per examenvak afspraken gemaakt over de voorbereiding op de komende staatsexamens. Voorheen gebeurde dit op kleinere schaal. ’s Middags werden workshops gegeven, onder meer over het examineren van kandidaten met autisme en over het inzetten van non-verbale communicatie tijdens mondelinge examens.

> Bekijk: CvTE in beeld - Examinatorendag staatsexamens vo
> Bekijk: CvTE Backstage - Staatsexamens mondeling voor leerlingen met autisme