Examinering volgt het onderwijs

De VO-raad publiceert vandaag zijn ‘Pleidooi voor herijking van de examinering in het vo’ waarin de raad oproept tot een herijking van de centraal examinering. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geeft hieronder zijn reactie. 

Examensysteem

Examinering volgt het onderwijs. Als ZBO is het CvTE verantwoordelijk voor de centrale examens en de uitvoering daarvan. De examenprogramma’s zijn daarvoor leidend. Het eindexamen bestaat altijd uit het centraal examen en het schoolexamen. Dat is een bewuste keuze in ons examensysteem. Dankzij de landelijke centrale examens zijn onze diploma’s in Nederland hetzelfde waard. Dat is een groot goed. Het is goed om de centrale examinering steeds kritisch te bekijken; dat doen we ook, alleen dat moet echter wel zorgvuldig gebeuren. Het examensysteem is een zorgvuldig en uitgebalanceerd systeem, dat vernieuwen kost tijd.

Roep om meer flexibilisering

De roep vanuit het onderwijsveld dat er meer flexibiliteit, minder teaching-to-the-test en een bredere toetsing nodig is, wordt door het CvTE zeker gehoord. Met de nieuwe profielvakken in het vmbo zijn we de afgelopen jaren wat dat betreft al volop in ontwikkeling. Deze profielvak-examens kunnen in het derde en in het vierde leerjaar worden afgenomen. Ook zijn we bezig met het onderzoeken van de mogelijkheid van een digitale opgavenbank zodat vmbo-scholen de mogelijkheid krijgen om het hele jaar door praktijkexamens af te nemen.

Daarnaast zijn we in gesprek met Curriculum.nu om in de toekomst met de centrale examens goed aan te kunnen sluiten bij dit programma.

Pieter Hendrikse: ‘De roep om vernieuwing en meer flexibiliteit horen wij zeker. Het CvTE is volop bezig om nieuwe ontwikkelingen te beproeven: onder meer de centrale examens in de nieuwe profielvakken zijn daarvan een voorbeeld. Hiermee krijgt het nieuwe vmbo nu echt vorm in de schoolpraktijk. De grootste onderwijsinnovatie in het vo sinds 50 jaar krijgt immers z’n beslag.  

Maar ook scholen zelf zijn aan zet. Scholen, die zelf verantwoordelijk zijn voor het schoolexamen, hebben daarin de mogelijkheid eigen accenten te leggen. Investeren in de schoolexamens maakt het voor scholen mogelijk zich te profileren en zo hun kwaliteiten te etaleren.’

Er werken altijd zo’n 1.400 docenten mee aan de centrale examens om ervoor te zorgen dat de centrale examens nauw aansluiten bij het gegeven onderwijs. Door ook in verschillende bijeenkomsten in gesprek te gaan met andere docenten uit het veld krijgen docenten meer en meer zicht op de complexiteit van centrale examens maken en leren ze daar ook van. We verwachten dat dat ook zijn invloed gaat hebben op de kwaliteit van de schoolexamens.

Advies Onderwijsraad

Pieter Hendrikse: ‘De regering heeft de Onderwijsraad om een advies gevraagd over de wijze waarop toetsen en examens worden vormgegeven en ingezet. Dat wordt verwacht rond de zomer van 2018. Het pleidooi van de VO-raad sluit aan op de discussie die gaande is en is daarvoor een waardevolle bijdrage.’

> Zie ook: adviesvraag aan Onderwijsraad