Het CvTE in profielwerkstuk havo 5 over rekenonderwijs en rekentoets

Regelmatig krijgen wij verzoeken van leerlingen of wij ze kunnen helpen met een profielwerkstuk. Elise, Isa en Pieke deden onderzoek naar rekenonderwijs en de rekentoets. Zij zijn bij ons op bezoek geweest voor een interview en schreven daar later het volgende blog over:

Hallo!

Wij zijn Elise, Isa en Pieke. Wij zitten in 5 Havo op het Leonardo College in Leiden. Wij hebben dit jaar ons profielwerkstuk gemaakt met als onderwerp: Rekenonderwijs en de rekentoets. Om goed antwoord te krijgen op een aantal vragen voor  ons PWS zijn wij langs gegaan bij het College voor Toetsen en Examens in Utrecht. Bij het CvTE hebben wij een interview gehouden met ‘Maaike Beuving en Willemijn Leene‘. Het was een leuk en interessant gesprek waar we veel informatie over de achtergrond en ideeën van de rekentoets te weten zijn gekomen. Wij hopen dat we met de informatie ons PWS goed af kunnen sluiten en hiermee natuurlijk een mooi cijfer te behalen. Wij willen Maaike en Willemijn nogmaals hartelijk bedanken voor de goede hulp en vrijgemaakte tijd! Het was een leuke ervaring om eens een kijkje te nemen bij een organisatie die zo een grote rol heeft in onze schoolcarrière!

Bezoek Elise, Isa en Pieke