Het CvTE publiceert het jaarverslag 2017

In het jaarverslag 2017 van het College voor Toetsen en Examens worden de activiteiten en resultaten van het CvTE belicht.

Het jaar 2017 heeft voor het CvTE onder andere in het teken gestaan van het thema responsiviteit. Een kwaliteit, een houding met vele facetten. Responsiviteit betekent voor het CvTE bovenal: de dialoog aangaan met een ieder die ideeën heeft voor een verbeterde aanpak. Het College zoekt bij voortduring naar wegen en vormen van samenwerking met docenten en andere onderwijsprofessionals om de CvTE-werkwijze te laten aansluiten op verwachtingen uit een dynamische samenleving.

Jaarverslag 2017
Beeld: Marijke Volkers

Het jaarverslag 2017 van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bestaat uit drie delen. In het eerste deel, Algemeen Jaarverslag, worden de activiteiten en resultaten belicht. In hoofdstuk 1 staat het CvTE als geheel en de verantwoording door het College centraal. Hoofdstuk 2 begint met een beschrijving van de reguliere (wettelijke) taken en de geboekte resultaten. In het tweede deel worden de reguliere (wettelijke) taken met cijfers onderbouwd.

De financiële en personele rapportage over 2017 vormt het derde deel.

>> Jaarverslag CvTE 2017