Rapportage referentieniveaus taal en rekenen 2016-2017 gepubliceerd

Op 20 december 2017 is de Rapportage referentieniveaus taal en rekenen voor 2016-2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage is een bijlage bij de Kamerbrief over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2017.

In de rapportage referentieniveaus doet het CvTE verslag van de resultaten in 2016-2017 op de Centrale Eindtoets primair onderwijs (po), de rekentoets voortgezet onderwijs (vo) en de centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).