Regeerakkoord en taken CvTE

Ook bij het CvTE hebben we kennisgenomen van het nieuwe regeerakkoord en de plannen die daarin staan voor rekenen (vo en mbo),  de eindtoets in het basisonderwijs en de DTT. We gaan bekijken wat dat betekent voor onze taken op deze gebieden.

Uit het regeerakkoord blijkt dat de aandacht voor rekenonderwijs ook in de toekomst nodig is en dat vanaf uiterlijk 2019/2020 een alternatief voor de rekentoets/het rekenexamen (vo en mbo) wordt ingevoerd. Over de invulling daarvan is nog niets bekend, dat zal besloten worden door een nieuw bewindspersoon. We verwachten dat hierover op de niet al te lange termijn duidelijkheid zal komen en dat scholen en instellingen geinformeerd zullen worden over hoe het nieuwe beleid toegepast moet worden.

Voor de DTT wordt de ontwikkeling en implementatie door het CvTE in 2017 afgerond. Daarover zijn de betrokken scholen al geïnformeerd.

> Zie ook: Website pilotdtt.nl

> Zie ook: Voorbeeldtoetsen rekenen vo

> Zie ook: Voorbeeldtoetsen rekenen mbo