Het CvTE in gesprek in het land

Op verschillende manier zijn we vanuit het CvTE in gesprek met docenten, leerkrachten, systeembeheerders, samenwerkingspartners en andere relaties. Hieronder een overzicht:

Vierlandenoverleg

Eind september brachten onze collega’s van de examenbureaus op Curaçao en Aruba een bezoek aan het CvTE. Tijdens dit werkbezoek zijn ze ook in gesprek gegaan met Cito, DUO en het Nuffic. Jacob Raap, bij het CvTE manager examens voor het Caribisch gebied: ‘Een waardevolle week voor het uitwisselen van informatie en het versterken van onze samenwerking.’

Lerarencongres

Op vrijdag 6 oktober is het CvTE aanwezig op het lerarencongres. Marjan Beijering (CvTE) en Anne-Marit Dannijs (Hogeschool Rotterdam) verzorgen daar een workshop over het construeren en screenen van toetsen en examens. De aanmelding voor het congres is inmiddels gesloten.

Informatiebijeenkomsten Centrale Eindtoets

In oktober verzorgt het CvTE vier informatiebijeenkomsten over de digitale adaptieve Centrale Eindtoets, die in april/mei 2018 wordt afgenomen. Na een inleidende presentatie over de veranderingen in de Centrale Eindtoets (van papier naar digitaal) zijn er drie rondes met verschillende workshops over adaptiviteit, de nieuwe portal, digitalisering en techniek en planning. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan nog.

DTT-slotconferentie

Op donderdag 12 oktober vindt de DTT-slotconferentie plaats, als afsluiting van de driejarige pilot met de diagnostische tussentijdse toets. Op deze dag verzamelt het CvTE samen met alle andere betrokkenen de opbrengsten uit de pilot. Ook wordt er vooruitgekeken: hoe gaat de DTT verder en wat is de toekomst van formatief toetsen?