Eis in kort geding examen Frans vwo afgewezen

Er is uitspraak gedaan in het kort geding dat een leerling tegen het CvTE had aangespannen over het examen Frans. Het CvTE heeft zojuist van de rechter gehoord dat de vordering van de leerlinge is afgewezen.

Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens (CvTE): “Laat ik vooral allereerst aangeven dat ik deze hele kwestie voor alle betrokkenen vervelend vind. Maar natuurlijk zijn wij tevreden met deze uitspraak. Het is wat ons betreft nogmaals een bevestiging dat het normeringssysteem van de Centrale Examens deugt.”

"Dat het examen Frans de volgende keer beter moet, is voor het CvTE duidelijk. Samen met het onderwijsveld kijken we naar verbeterpunten.”

Update 3 oktober

Inmiddels is bekend geworden dat de eisende partij in hoger beroep gaat. Het is nog onhoudelijk wanneer deze zaak inhoudelijk wordt behandeld.