Uitspraak kort geding examen Frans volgt

Vanmiddag was het kort geding in Utrecht waarin een leerling het College voor Toetsen en Examens daagde. De uitspraak van de rechter wordt 28 augustus verwacht.

Pieter Hendrikse, voorzitter van het CvTE: "Voor alle direct betrokkenen, in het bijzonder leerlingen en ouders, zorgt deze casus voor onrust. Dat vind ik buitengewoon onaangenaam. De zaak is evenwel ‘onder de rechter’ en er is daarom nog geen ruimte voor een inhoudelijke reactie." 

"Het is altijd heel erg vervelend als leerlingen zakken. Juist daarom is het Nederlandse examensysteem in het voortgezet onderwijs zo ingericht om leerlingen zoveel mogelijk kansen te bieden. Herkansingsmogelijkheden en ook slagen met onvoldoende cijfers zijn de meest  in het oog springende mogelijkheden."

"Per jaar worden 300 examens met ruim 12.000 vragen opgesteld. Het kan zijn dat een aantal van deze vragen achteraf onduidelijk of onjuist blijkt te zijn. De opgave is dan niet goed of het antwoordmodel dat erbij hoort is niet correct of onduidelijk. Er zijn dan twee manieren om een onvolkomenheid in een examen recht te zetten. Via een aanvulling op het correctievoorschrift. Of als dat te laat is voor de docenten die de examens van de leerlingen nakijken dan wordt de fout gerepareerd in de normering. Deze werkwijze maakt de aanpak over de jaren heen robuust en waardevol en zorgt voor een vangnet voor leerlingen."

"Het Nederlandse examensysteem is erop gebaseerd dat geen enkele kandidaat wordt benadeeld. Zorgvuldigheid staat voorop. Met meer dan gemiddelde belangstelling wachten we de uitspraak van de rechter af."