Rekenopgaven-etalage aangevuld met nieuwe opgaven 2016-2017

Jaarlijks maakt het CvTE een groot deel van de 2F- en 3F-rekenopgaven van het desbetreffende afnamejaar openbaar. Dit jaar zijn er 2.205 opgaven toegevoegd aan de rekenopgaven-etalage. In totaal zijn er nu 4.256 opgaven openbaar gemaakt.

Zoeken op moeilijkheidsgraad

Nieuw is dat vanaf nu ook elke opgave geselecteerd kan worden op moeilijkheidsgraad. Op deze wijze kan geoefend worden met rekenopgaven met een verschillend moeilijkheidsniveau.

Oefenen in Facet

De opgaven in de rekenopgaven-etalage zijn bedoeld om te bekijken en te downloaden; het is geen omgeving waarin een toets kan worden afgenomen of gemaakt. Voor het oefenen met het maken van een rekentoets zijn er de voorbeeldtoetsen en oefentoetsen van de oefenomgeving van Facet.