CvTE op bezoek bij vaste Kamercommissie Onderwijs

Op donderdag 11 mei bracht het CvTE een bezoek aan de vaste Kamercommissie van Onderwijs en Wetenschap. Doel van het bezoek was de nieuw gekozen commissieleden in te wijden in de wettelijke taken van het CvTE.  

Op de agenda stonden vijf thema's:

 1. Introductie en inleiding door Pieter Hendrikse (voorzitter): De waarde van centrale toetsen en examens Achtergrondinformatie: blog van de voorzitter op cvte.nl 'Aan de keukentafel'. Als introductie toonde het CvTE het filmpje ‘Waarom zijn centrale examens belangrijk?’ 
 2. Thema co-creatie door Adri van der Ven (sectormanager havo/vwo): Welke nieuwe initiatieven zijn opgestart om betrokkenheid van docenten bij het examenproces te vergroten?
  Achtergrondinformatie: webpagina docentbetrokkenheid op Examenblad.nl
 3. Thema rekenen door Marcel Claessens (sectormanager mbo / manager rekentoets vo):
  Hoe heeft de rekentoets zich ontwikkeld en hoe is het College omgegaan met kritiek?
  Achtergrondinformatie: rekenopgaven-etalage, webpagina rekentoets vo op Examenblad.nl, Examenbladmbo.nl
 4. Thema Centrale Eindtoets door Jacob Raap (sectormanager primair onderwijs): Kansengelijkheid, vergelijkbaarheid en aanstaande evaluatie eindtoets(en)
  Achtergrondinformatie: website over de Centrale Eindtoets
 5. Thema centrale examens vmbo door Jan Kastelein (sectormanager vmbo): De centrale examens in het vmbo: niet alleen in de gymzaal.
  Achtergrondinformatie: blog van de voorzitter over cspe’s (praktijkexamens) en de aflevering over digitale examens op CvTE TV.

Pieter Hendrikse noemde het gesprek na afloop: 'een prettig en informatief gesprek, waarin de actuele thema's van het CvTE werden belicht.' Hij voegde eraan toe: 'Ik hoop dat u ervan overtuigd bent geraakt dat u de docenten en leerlingen die zich tot u gaan richten, altijd eerst de vraag mag voorleggen of zij zich al tot het CvTE hebben gericht.'

Zie ook: presentatie CvTE (pdf) aan vaste Kamercommissie OCW

Bezoek CvTE aan vaste Kamercommissie 11 mei 2017