Collegeleden gezocht uit vo, hbo en wo

Het CvTE zoekt voor vacatures binnen het College: een collegelid uit de sector voortgezet onderwijs (vo, bij voorkeur het vmbo), een plaatsvervangend lid uit de sector wetenschappelijk onderwijs (wo) en een plaatsvervangend lid uit de sector hoger beroepsonderwijs (hbo).

Kent u mensen uit uw netwerk die hiervoor in aanmerking komen, stuur deze vacature dan gerust door of wijs ze op deze vacature. Solliciteren kan tot uiterlijk 20 mei 2017. Stuur uw sollicitatie per mail aan: sollicitatie@cvte.nl, t.a.v. de heer G.W. van Lonkhuyzen, onder vermelding van 'vacature collegeleden'.

>  Informatie over vacature collegeleden