Centrale examens vmbo maandag van start

Vanaf maandag 3 april aanstaande start de centraalexamenperiode voor leerlingen in het vmbo bb, kb en gl/tl. In de persmap Centraal examen 2017 vindt u meer informatie.

Oefenen voor digitale centrale examens op het Insulacollege in Dordrecht (2014)
Beeld: Hans Hordijk

Afnameperiode cspe bb, kb en gl en digitale centrale examens bb en kb

De cspe's in het vmbo bb, kb en gl en de digitale centrale examens vmbo bb en kb mogen in examenjaar 2017 vanaf 3 april tot en met 23 juni worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

Om hoeveel kandidaten gaat het?

Zo'n 200.000 kandidaten nemen dit jaar deel aan de centrale examens. Dat zijn: 

  • 112.601 kandidaten vmbo: 
    • 20.683 leerweg bb
    • 30.376 leerweg kb 
    • 61.542 leerweg gl en tl
  • 59.836 kandidaten havo
  • 40.731 kandidaten.vwo