Het CvTE publiceert het jaarverslag 2016

In het jaarverslag 2016 van het College voor Toetsen en Examens worden de activiteiten en resultaten van het CvTE belicht.

In 2016 is opnieuw de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs afgenomen en heeft het geactualiseerde examenprogramma voor het vmbo beroepsgericht in de vorm van profiel-cspe’s een vervolg gekregen. De totstandkoming van een itemetalage voor rekenen, de enorme toename van digitale toetsen en examens die worden afgenomen in Facet en de definitieve invoering van Engels in mbo 4 waren memorabele feiten uit het voorbije jaar.

Foto jaarverslag 2016: twee studenten zitten samen aan tafel
Beeld: ©Marijke Volkers / Marijke Volkers

In hoofdstuk 1 van het eerste deel, Algemeen jaarverslag, staat het CvTE als geheel en de verantwoording door het College centraal. In hoofdstuk 2 zijn de aandachtspunten uit 2016 wat betreft de uitvoering van de reguliere (wettelijke) taken uitgewerkt. In het tweede deel van het jaarverslag worden de reguliere (wettelijke) taken van het CvTE met cijfers onderbouwd. De financiële en personele rapportage over 2016 vormt het derde deel.

>> Jaarverslag CvTE 2016