Nieuw convenant ondertekend voor centrale toetsen en examens

Eind 2016 hebben de directeuren Van Lonkhuyzen (CvTE), Brandts (DUO) en Béguin (Cito) een nieuw convenant ondertekend dat de ketensamenwerking voor centrale toetsen en examens beschrijft. Het gaat over regie op de examenketen en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor voorspelbare resultaten en processen.

Ondertekening van het convenant tussen de ketenpartners
©Het CvTE

De ketensamenwerking staat voor eenheid van handelen en duidelijke afspraken. De afspraken in dit convenant worden op tactisch niveau verder uitgewerkt in een werkgroep met vertegenwoordigers van de drie ketenpartners. Effectiviteit en kwaliteitsverbetering van de ketenprocessen staan centraal in het convenant. In die werkgroep zal de samenwerking en professionalisering van de keten beschreven en gemonitord worden.

De ketenpartners zijn eensgezind in de doelstelling om met een sterk convenant en goede afspraken de effectiviteit en kwaliteitsverbetering van de ketenprocessen te stimuleren. Op basis van constructieve samenwerking en open, professionele relaties, versterken zij met elkaar de systeemkracht en organisatiecultuur die de keten nodig heeft en waar de maatschappij en het ministerie op rekenen.

Zie ook: Ketenregie en samenwerking

Zie ook: Convenant van de ketenpartners voor centrale examens en toetsen

Ondertekening van het convenant tussen de ketenpartners
©Het CvTE