Rapportage referentieniveaus taal en rekenen 2015-2016

De Rapportage referentieniveaus taal en rekenen 2015-2016 van het CvTE beschrijft de behaalde resultaten in de diverse sectoren, tot en met het schooljaar 2015-2016. De rapportage is beschikbaar onder Documenten.