Bericht over 55e druk Bosatlas

Het CvTE maakt in het voorjaar van 2017 bekend welke hulpmiddelen toegestaan worden bij het centrale examen in 2019 en 2020. Over de 55e druk van de Bosatlas is nog geen besluit genomen. De mededeling over het al of niet toestaan van de 55e druk van de Bosatlas als hulpmiddel wordt in februari 2017 gepubliceerd op Examenblad.nl.

Zie ook de Mededeling hulpmiddelen CE 2018 en 2019 op Examenblad.nl, waarin het CvTE vooruitblikt naar wijzigingen in de regeling toegestane hulpmiddelen.