Rondetafelgesprek examinering van het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs

Het CvTE neemt deel aan een rondetafelgesprek op 10 november 2016 dat door de Vaste Kamercommissie van OCW is georganiseerd over de examinering van het vak Nederlands.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de manier waarop de centrale examens Nederlands worden afgenomen en de domeinen die in deze centraal examens worden getoetst. Vertegenwoordigers van Cito, SLO, LAKS en Levende Talen nemen ook deel aan (de eerste ronde van) dit gesprek.

Het CvTE heeft een position paper geschreven ter voorbereiding op dit gesprek.