Het CvE heeft een nieuwe naam: het CvTE

Het College voor Examens (CvE) heeft er een nieuwe taak bij: de uitvoering van de centrale eindtoets in het primair onderwijs. Daarom heet het CvE per 1 augustus 2014 het College voor Toetsen en Examens, het CvTE. 

Het algemene e-mailadres van het CvTE is info@hetcvte.nl. De e-mailadressen van de medewerkers van het CvE zijn gewijzigd in: [voorletter].[tussenvoegsel][achternaam]@hetcvte.nl.

Meer informatie over de centrale eindtoets vindt u op www.centraleeindtoetspo.nl.