Website mijneindexamen.nl online

De mobiele website mijneindexamen.nl is online. Deze website wordt aangeboden door het College voor Examens (CvE). Mijneindexamen.nl is bedoeld voor leerlingen en biedt algemene informatie over het centraal examen. Deze informatie wordt op maat gepresenteerd over bijvoorbeeld het examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn op de site te vinden.

De website is tevens geschikt voor laptop of digitaal schoolbord zodat deze ook klassikaal door de mentor gebruikt kan worden. De teksten uit de examenkranten vormen de basis voor de content van mijneindexamen.nl

Het CvE wenst eindexamenkandidaten veel succes bij de voorbereiding en het maken van hun centraal examen!

Mijneindexamen.nl