Het CvE verantwoordelijk voor Centrale Eindtoets PO

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het regulier basisonderwijs om een eindtoets af te nemen. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar. Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor deze toets, die in samenwerking met Cito wordt gemaakt. De Centrale Eindtoets zal in april 2015 voor het eerst worden afgenomen.

Dit betekent dat het CvE vanaf 1 augustus 2014 College voor Toetsen en Examens gaat heten. Naar het PO-veld wordt de nieuwe naam nu al gecommuniceerd.

Meer informatie

Centrale eindtoets PO