Wetsvoorstel verplichte eindtoets PO aangenomen

Op dinsdag 10 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor een verplichte eindtoets in het basisonderwijs. De eindtoets is bedoeld als een landelijke objectieve toets in het basisonderwijs die van alle basisscholieren in groep 8 meet waar ze staan en wat hun kennisniveau is op het gebied van taal en rekenen. Staatssecretaris Dekker streeft naar invoering in het schooljaar 2014/2015.

Rol CvE/CvTE

Het College voor Examens wordt verantwoordelijk voor de centrale eindtoets. Vanaf dat moment krijgt het College voor Examens een nieuwe naam: College voor Toetsen en Examens (CvTE). Deze naam zal in de aanloop naar de invoering van de centrale eindtoets al gehanteerd worden in de richting van het primair onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014, het moment waarop de wet verplichte eindtoets PO officieel van kracht wordt, gaat het gehele CvE officieel over op de nieuwe naam.

De centrale eindtoets wordt ontwikkeld door Stichting Cito. Daarnaast is er in het aangenomen wetsvoorstel ook ruimte voor andere toetsaanbieders om een eindtoets te ontwikkelen.

Meer informatie

De Eerste Kamer stemde op dinsdag 10 december 2013 met ruime meerderheid in met het wetsvoorstel voor de verplichte eindtoets.

Nieuwsbericht OCW

Centrale eindtoets PO