Wetsvoorstel diagnostische toets naar Tweede Kamer

Vanaf schooljaar 2015-2016 krijgen leerlingen in het VO aan het eind van de onderbouw een diagnostische toets in het Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Staatssecretaris Dekker heeft het wetsvoorstel hiervoor naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor de uitvoering van dit wetsvoorstel is onafhankelijke deskundigheid en draagvlak bij onderwijsorganisaties nodig. Daarom voorziet dit wetsvoorstel erin dat de uitvoering daarvan bij het College voor Examens komt te liggen.

Meer informatie op Rijksoverheid.nl