Groen licht voor ontwikkeling nieuwe examensoftware digitale examens

De computer krijgt een steeds groter aandeel bij centrale examens. Denk hierbij aan de digitale centrale examens in het voortgezet onderwijs, de centraal ontwikkelde examens Taal en Rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs en de examens NT2 (Nederlands als tweede taal).

Het College voor Examens wil in de toekomst nieuwe examensoftware gebruiken voor haar digitale examens. Deze nieuwe examensoftware biedt nieuwe mogelijkheden, zoals online examineren en afname op verschillende besturingssystemen.

Dit nieuwe systeem wordt deels door DUO ontwikkeld en deels Europees aanbesteed. Het systeem wordt bij DUO ondergebracht en zal ook door DUO beheerd en ondersteund gaan worden. De scholen en instellingen die de software straks gaan gebruiken krijgen tijdens de ontwikkeling regelmatig de kans hun oordeel over het nieuw te bouwen systeem te geven, zodat er zekerheid is dat het straks in verschillende 'omgevingen' functioneert.

De ontwikkeling van het systeem gaat enige jaren duren.