Cito en College voor Examens winnen prijs

Donderdag 26 november 2009 hebben Cito en het College voor Examens de Wynand Wijnenprijs in ontvangst genomen voor het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE). Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste initiatief op het gebied van examineren en toetsen.

Dit jaar is de prijs gemeenschappelijk toegekend met de jury van de Solberg-Verlinden prijs. Deze prijs is vernoemd naar de oud-directeur van Cito, drs. J.W. Solberg en zijn echtgenote, mevrouw C.A.E.M. Solberg-Verlinden. De Wynand Wijnenprijs is vernoemd naar Prof. Dr. W.H.F.W. Wijnen, voormalig hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.

CSPE-examen

Het CSPE wordt afgenomen in de beroepsgerichte vakken in het vmbo. Het is een centraal examen waarin vaktheorie en de praktijk geïntegreerd worden getoetst. De voordelen hiervan zijn dat het examen voor leerlingen een logisch geheel vormt en dat de combinatie van vaktheorie en praktijk veel beter aansluit bij de manier waarop in scholen wordt lesgegeven. Daarnaast blijkt in praktijk ook het omgekeerde effect: onder invloed van het CSPE zijn scholen theorie en praktijk geïntegreerd gaan behandelen.

Vanaf de eerste, experimentele pilots op scholen is het CSPE door alle betrokkenen positief ontvangen. Zo positief dat het CSPE in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen (vmbo bb en kb) sinds enkele jaren de enige vorm van het centraal examen beroepsgericht is. Leerlingen vinden het een 'natuurlijke manier van examineren' die goed aansluit op het onderwijs.