College voor Examens van start

CEVO, Staatsexamencommissie VO en Staatsexamencommissie NT2 zijn met ingang van 1 oktober 2009 opgegaan in het nieuwe College voor Examens (CvE).

Het College is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en is verantwoordelijk voor:

  • centrale examens in het voortgezet onderwijs;
  • examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs;
  • staatsexamens in het voortgezet onderwijs;
  • staatsexamens Nederlands als tweede taal.